Stop 1050 gatunek A1

Prezentacja

Stop aluminium 1050 charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na  korozję atmosferyczną. Posiada wysoką przewodność cieplną i termiczną. Dobrze spawalny i podatny do anodowania dekoracyjnego. Nie nadaje się do obróbki skrawaniem. Plastyczny, podatny do gięcia.

 

Główne zastosowania

Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym, ze wzgędu na dobrą plastyczność i przewodność elektryczną. Używany także w budownictwie.

 

Skład chemiczny

Al min. 99,50
Fe max. 0,40 %
Si max. 0,25 %
Zn max. 0,07 %
Ti max. 0,05 %
Mg max. 0,05 %
Mn max. 0,05 %
Cu max. 0,05 %
Inne max. 0,03 %

Właściwości fizyczne

Gęstość: g/cm3 2,70
Moduł sprężystości E: MPa 69000
Moduł sprężystości poprzecznej G: MPa 25900
Liczba Poissona:   0.33
Temperatura krzepnięcia: °C 645
Temperatura płynięcia: °C 658
Ciepło właściwe: J/kgK 899
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: µm/mK 23,5
Opór właściwy: nWm 29
Przewodność cieplna: W/mK 229
Przewodność elektryczna: %IACS 59,5