Stop 5083 gatunek PA13

Prezentacja

Stop 5083 ma słabą twardość. Jest idealny do spawania. Podatny do anodowania. Z powodu niskiej zawartości miedzi, wykazuje dobrą odporność na korozyję. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością zmęczeniową. Posiadamy blachy o grubości 30 mm i 70 mm. Możemy wyciąć formatki o długości maksymalnie 1500 mm i szerokości minimalnie 40 mm.

Główne zastosowania

Stosowany głównie w przemyśle meblarskim oraz stoczniowym. Używany do budowy form do odlewów tworzywowych.

Skład chemiczny

Mg 4,0 - 4,9 %
Mn 0,40 - 1,0 %
Fe max. 0,40 %
Si max. 0,40 %
Zn max. 0,25 %
Cr 0,05 - 0,25 %
Ti max. 0,15 %
Cu max. 0,10 %
Inne max. 0,05 %
Inne razem max. 0,15 %
Al pozostałość

Właściwości fizyczne

Gęstość: g/cm3 2,66
Moduł sprężystości E: MPa 71000
Moduł sprężystości poprzecznej G: MPa 26800
Liczba Poissona:   0.33
Temperatura krzepnięcia: °C 580
Temperatura płynięcia: °C 640
Ciepło właściwe: J/kgK 899
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: µm/mK 23,8
Opór właściwy: nWm 60
Przewodność cieplna: W/mK 117
Przewodność elektryczna: %IACS 28,5