Stop 5754 gatunek PA11

Prezentacja

Stop 5754 ma średnią wytrzymałości na rozciąganie. Jest wysoko odporny na korozję w atmosferze przemysłowej oraz warunkach morskich. Cechuje się wysoką wytrzymałością zmęczeniową, jest podatny do spawania oraz anodowania. Znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jest stosowany w przemyśle stoczniowym, chemicznym, spożywczym, jądrowym, do produkcji agd w architekturze i budownictwie oraz przemyśle samochodowym. Stosowany jest na elementy środków transportu, na konstrukcje spawane, zbiorniki ciśnieniowe, elementy rurociągów, przewody pneumatyczne oraz hydrauliczne, na słupy i oznaczenia drogowe. Aluminium AW-5754 oferujemy głównie w postaci blach i grubych płyt, które możemy ciąć na formatki. Na zamówienie oferujemy także pręty i rury.

Główne zastosowania

Znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jest stosowany w przemyśle stoczniowym, chemicznym, spożywczym, jądrowym, do produkcji agd w architekturze i budownictwie oraz przemyśle samochodowym. Stosowany jest na elementy środków transportu, na konstrukcje spawane, zbiorniki ciśnieniowe, elementy rurociągów, przewody pneumatyczne oraz hydrauliczne, na słupy i oznaczenia drogowe. Aluminium w stopie 5754 oferujemy głównie w postaci blach i grubych płyt, które możemy ciąć na formatki.

Skład chemiczny

Mg 2,6 - 3,6 %
Mn+Cr 0,10 - 0,6 %
Mn max. 0,50 %
Fe max. 0,40 %
Si max. 0,40 %
Cr max. 0,30 %
Zn max. 0,20 %
Ti max. 0,15 %
Cu max. 0,10 %
Inne max. 0,05 %
Inne razem max. 0,15 %
Al pozostałość

Właściwości fizyczne

Gęstość: g/cm3 2,68
Moduł sprężystości E: MPa 70500
Moduł sprężystości poprzecznej G: MPa 26500
Liczba Poissona:   0.33
Temperatura krzepnięcia: °C 595
Temperatura płynięcia: °C 645
Ciepło właściwe: J/kgK 897
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: µm/mK 23,7
Opór właściwy: nWm 53
Przewodność cieplna: W/mK 132
Przewodność elektryczna: %IACS 32,5