Stop 6082 gatunek PA4

 

Prezentacja

Stop aluminium 6082 ma średnią twardość. Odporny jest na korozję. Daje się obrabiać skrawaniem. Podatny na polerowanie, nie nadaje się jednak do anodowania dekoracyjnego. Posiada bardzo dobrą przewodność cieplną. Daje się tłoczyć i zginać. Stop spawalny.

Główne zastosowania

Zastosowanie ma na elementy nośne, elementy zbiorników, urządzeń hydraulicznych oraz szerokie zastosowanie w przemyśle stoczniowym.

Skład chemiczny

Si 0,7 - 1,3 %
Mg 0,6 - 1,2 %
Mn 0,40 - 1,0 %
Fe max. 0,50 %
Cr max. 0,25 %
Zn max. 0,20 %
Ti max. 0,10 %
Cu max. 0,10 %
Inne max. 0,05 %
Inne razem max. 0,15 %
Al pozostałość

Właściwości fizyczne

Gęstość: g/cm3 2,71
Moduł sprężystości E: MPa 70000
Moduł sprężystości poprzecznej G: MPa 26400
Liczba Poissona:   0.33
Temperatura krzepnięcia: °C 575
Temperatura płynięcia: °C 650
Ciepło właściwe: J/kgK 894
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: µm/mK 23,1
Opór właściwy: nWm 37
Przewodność cieplna: W/mK 185
Przewodność elektryczna: %IACS 47