Stop 7075 gatunek PA9

Prezentacja

Stop aluminium 7075 charakteryzuje się wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi, bardzo dobrą przewodnością cieplną i słabą odpornością na korozję. Daje się obrabiać skrawaniem. Posiada wysoką twardość. Podatny do polerowania, jednak nie nadaje się do anodowania. Doskonały do obróbki elektroerozyjnej. Średnio podatny do obróbki galwanicznej.

Główne zastosowania

Zastosowanie ma na elementy nośne mostów, pojazdów ciężarowych, przyczep, naczep autobusów, statków, dźwigów, wagonów kolejowych.
Stosowany również na elementy zbiorników, urządzeń górniczych, układów hydraulicznych oraz w przemyśle stoczniowym.

Skład chemiczny

Zn 5,1 - 6,1 %
Mg 2,1 - 2,9 %
Cu 1,2 - 2,0 %
Fe max. 0,50 %
Si max. 0,40 %
Mn max. 0,30 %
Cr 0,18 - 0,28 %
Zr+Ti max. 0,25 %
Ti max. 0,20 %
Inne max. 0,05 %
Inne razem max. 0,15 %
Al pozostałość

 

Właściwości fizyczne

Gęstość: g/cm3 2,81
Moduł sprężystości E: MPa 72000
Moduł sprężystości poprzecznej G: MPa 27100
Liczba Poissona:   0.33
Temperatura krzepnięcia: °C 475
Temperatura płynięcia: °C 635
Ciepło właściwe: J/kgK 862
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: µm/mK 23,5
Opór właściwy: nWm 52
Przewodność cieplna: W/mK 134
Przewodność elektryczna: %IACS 33