Stopy aluminium

Stopy aluminium używane do produkcji profili.

Oznaczenie6060*60636005A6082
Norma EN 573-3:        
- oznaczenie cyfrowe EN AW-6060 EN AW-6063 EN AW-6005A EN AW-6082
- oznaczenie symbolami chemiczn. EN AW-AlMgSi EN AW-AlMg0,75Si EN AW-AlSiMg(A) EN AW-AlSi1MgMn
Norma Aluminium Association AA 6060 AA 6063 AA 6005 AA 6082
Norma PN - PA38 - PA4
Oznaczenie dostawcy 606025 606035 600540 608250
DANE TECHNICZNE: T4, T5, T6...T66 T4, T5, T6...T66 T4, T5, T6...T66 T4,T5,T6...T66
Granica plastyczności Rp0,2(MPa) 60 150 65 170 - 240 - 250
Granica wytrzymałości na rozciąganie Rm(MPa) 120 190 130 215 - 270 - 300
Wydłużenie A100mm(%) 16 12 15 12 - 8 - 6
Twardość w skali Brinella (HB) 40 60 45 74 - 85 - 95
Twardość w skali Webstera (B) 5 9 5 12 - 14 - 16
Przewodność cieplna przy 20^C (W/m^C) 190 190 190 190 170 170 160 160
Gęstość (kg/dm3) 2,7 2,7 2.7 2,7

Zastosowanie


Wszystkie obszary zastosowania, gdzie pożądana jest najwyższa jakość powierzchni, a wytrzymałość nie jest czynnikiem krytycznym. Łatwo spawalny, obróbka skrawaniem utrudniona z uwagi na dużą ciągliwość metalu. Dzięki dużej plastyczności profile łatwo poddają się gięciu. Dobrze nadaje się do anodowania ozdobnego.

Przykłady zastosowania: ramy obrazów, elementy dekoracyjne mebli, systemy zabudowy wnętrz drzwiami przesuwnymi, kabiny prysznicowe, listwy i inne profile ozdobne i maskujące.
Wszystkie obszary zastosowania. Oba stopy łączą w sobie większość najlepszych właściwości: dużą wytrzymałość na rozciąganie, znaczną twardość przy jednoczesnej dobrej ich plastyczności. Profile wykonane z tych stopów mogą być poddawane wszelkim rodzajom obróbki mechanicznej. Charakteryzują się dobrą spawalnością. Mogą być anodowane lub malowane w celu podwyższenia estetyki i odporności na korozję. Wytrzymałóść i podatność na gięcie należy jednak rozważać nie tylko w odniesiweniu do stopu, ale również w odniesieniu do kształtu i stopnia skomplikowania konkretnego profilu.

Przykłady zastosowania
: systemy budowlane, stolarka budowlana, świetliki dachowe, konstrukcje hal namiotowych, burty, bagażniki samochodowe, drabiny (krótkie poddawane mniejszym obciążeniom), meble, wózki dziecięce, sprzęt sportowy i rekreacyjny, systemy wystawiennicze i reklamowe.
Elementy budowlane i konstrukcyjne, dla których wymagana jest wysoka wytrzymałóść. Profile z tego stopu dobrze poddają się wszelkim rodzajom obróbki mechanicznej (np. wiercenie, frezowanie, toczenie) oraz termicznej (spawanie, zgrzewanie). Nadaje się do anodowania.

Przykłady zastosowania
: elementy konstrukcji nośnych w budownictwie, drabiny (długie, poddawane znacznym obciążeniom), przemysł samochodowy kolejnictwo, części maszyn, elementy dla elekroniki.
Stop o bardzo wysokich własnościach wytrzymałościowych. Bardzo dobrze poddaje się wszelkim rodzajom obróbki mechanicznej (np. wiercenie, frezowanie, toczenie). Nie nadaje się do anodowania.

Przykłady zastosowania
: elementy dla elektroniki, przemysł samochodowy, detale wymagające skomplikowanej obróbki skrawaniem.
  Współczynnik rozsszerzalności liniowej: 23x10_6/^C
  Moduł sprężystości poprzecznej: 27000MPa
  Współczynnik Poissona: 0,33
  Oznaczenie stanu:
T4
- Przesycany starzony naturalnie
T6
- Przesycany starzony sztuczniem w odpowiedniej temperaturze i czasie

* stop (z obniżoną zawartością magnezu) wprowadzony do produkcji dla osiągnięcia maksymalnych efektów dotyczących jakości powierzchni.

Zobacz także...